Agenda

Leden Schietsport Vereniging Hedel 2018
Algemene leden vergadering 2018  is op woensdag 28 maart om 20.00 uur.
Deze wordt gehouden in de kantine bij S.V.Hedel   Winkelseweg 2D Hedel.

Openingstijden: schietbaan 
Zon.: 10.30-12.30/
Maan. 19.30-22.00/
Dond. en Vrijdag 20.00-22.30.
Openingstijden: kantine:
 
Een half uur na de sluitingstijd van de schietbaan mag er geen alcoholische drank meer worden geschonken.
S.V.Hedel is gesloten in 2018 op de volgende dagen:
Nieuwjaar           1 januari 2018
Carnaval             11-12 februari
Pasen                  1-2 april                       Paas schietwedstrijd Vrijdag 30 maart
Koningsdag         27 april
Hemelvaart        10-mei
Moederdag        13- mei
Pinksteren          20-21 mei
Vaderdag            17 juni
Vakantie             1 juli tot 1 september in deze periode is de schietbaan op vrijdag avond geopend,
                              vanaf zondag 2 september zijn er weer de normale openingstijden.
Paardenmarkt   6 november
Sinterklaas         5 december
Kerstavond        24 december           Kerst schietwedstrijd Vrijdag 14 december
Oudjaar              31 december    

Contributie 2018 bedraagt      € 150.- 
Contributie tot 16 jaar              €  20.-
Contributie 16-18 jaar              € 110.-
Bent u elders hoofdlid KNSA   € 115.-
Betalingen onder vermelding van uw KNSA nummer  
Het bedrag moet voor 1 december 2017 bij de vereniging zijn ontvangen!!!    
S.N.S. regio bank NL70RBRB096.47.89.388.
Contributie betalingen kunnen ook contant bij de vereniging betaald worden.
Uitschrijvingen moeten voor 1 december bij het secretariaat bekend zijn.  Bij te laat afmelden worden de kosten voor het jaar 2018 aan u doorberekend.       
 Opnieuw inschrijven kost € 85.- extra

Schietwedstrijden : Uw 5 verplichte schietwedstrijden moeten voor u als (aankomend) verlofhouder
 voor 1 december geschoten zijn.
 De wedstrijden moeten in dezelfde discipline geschoten worden.
Klein en groot kaliber pistool / revolver  25 meter .  Klein en groot kaliber geweer 100 meter

Als u niet voldoet als verlofhouder om de 5 verplichte wedstrijden per kalenderjaar te schieten, wordt dit gemeld bij de afdeling bijzondere wetten in uw regio, wat een intrekking van het verlof tot voorhanden van een vuurwapen ten gevolge heeft.
Schiet u de wedstrijden bij een andere gecertificeerde vereniging dan moet u voor 1 december hiervan een verklaring afgeven bij het bestuur van S.V.Hedel

Wilt u uw email adres aan ons doen toekomen met vermelding van naam en  KNSA nummer.
Email  bestuur@schietvereniginghedel.nl     
internet site; www.svhedel.nl
Postadres   Karperlaan 6  5321 XB Hedel.

Met vriendelijke groet bestuur en vrijwilligers S.V.Hedel.