Agenda

Leden Schietsport Vereniging Hedel 2020
Algemene leden vergadering 2020 is op woensdag 12 februari om 20.00 uur.
Deze wordt gehouden in de kantine bij S.V.Hedel Winkelseweg 2D Hedel

Openingstijden: schietbaan Zon.: 10.30-12.30/ Maan. 19.30-22.00/ Dond. en Vrijdag 20.00-22.30.
Openingstijden: kantine: Een half uur na de sluitingstijd van de schietbaan mag er geen alcoholische drank meer worden geschonken.

S.V.Hedel is gesloten in 2020 op de volgende dagen:
Carnaval 23-24 februari
Pasen 12-13 april    Paas schietwedstrijd Vrijdag 10 april
Koningsdag 27 april
Moederdag 10- mei
Hemelvaart 21-mei
Pinksteren 31 mei 1 juni
Vaderdag 21- juni
Vakantie 29-juni tot 1 september in deze periode is de schietbaan op vrijdag avond geopend,
vanaf donderdag 3 september zijn er weer de normale openingstijden.
Paardenmarkt 2 november
Kerstavond 24 december    Kerst schietwedstrijd Vrijdag 11 december
Kerst 25-26 december
Zondag 27 december
Oudjaar 31 december


Contributie 2020 bedraagt      € 150.-  
Contributie tot 16 jaar              €  25.-
Contributie 16-18 jaar               € 115.-
Bent u elders hoofdlid KNSA   € 120.-
Betalingen onder vermelding van uw KNSA nummer !!!!!!!!!! 
Het bedrag moet voor 1 december 2019  bij de vereniging zijn ontvangen!!!    
S.N.S. regio bank NL70RBRB096.47.89.388.
Contributie betalingen kunnen ook contant bij de vereniging betaald worden.
Uitschrijvingen moeten voor 1 december bij het secretariaat bekend zijn.  Bij te laat afmelden worden de kosten voor het jaar 2020 aan u doorberekend.         Opnieuw inschrijven kost € 100.- extra

Schietwedstrijden : Uw 5 verplichte schietwedstrijden moeten voor u als (aankomend) verlofhouder
voor 1 december geschoten zijn.
De wedstrijden moeten in dezelfde discipline geschoten worden.
Klein en groot kaliber pistool / revolver 25 meter . Klein en groot kaliber geweer 100 meter

Als u niet voldoet als verlofhouder om de 5 verplichte wedstrijden per kalenderjaar te schieten, wordt dit gemeld bij de afdeling bijzondere wetten in uw regio, wat een intrekking van het verlof tot voorhanden van een vuurwapen ten gevolge heeft.
Schiet u de wedstrijden bij een andere gecertificeerde vereniging dan moet u voor 1 december hiervan een verklaring afgeven bij het bestuur van S.V.Hedel

Wilt u uw email adres aan ons doen toekomen met vermelding van naam en KNSA nummer.
Email bestuur@schietvereniginghedel.nl
internet site www.svhedel.nl

Postadres Karperlaan 6 5321 XB Hedel.

Met vriendelijke groet bestuur en vrijwilligers S.V.Hedel.