Nieuws

Schietwedstrijden
De verplichte 5 wedstrijden kunnen over het gehele jaar verdeeld worden, Ze moeten wel in 1 categorie geschoten worden.
Zie ook onder agenda.

KNSA deelt ons het volgende mede:
leveraction geweren konden tot 31-12-2012 op een verlof , de personen die er 1 hebben mogen hem houden, maar er kunnen geen nieuwe op een verlof vermeld worden.
Zie verder de circulaire van de KNSA.

lever action geweer
zie Schietsport december 2013 blz. 2 en 3 of Klik hier.