Agenda

Leden Schietsport Vereniging Hedel 2021
Algemene leden vergadering 2021 is op woensdag 10 februari om 20.00 uur.
Deze wordt gehouden in de kantine bij S.V.Hedel Winkelseweg 2D Hedel

Openingstijden: schietbaan Zondag: 10.30-12.30/ Maandag 19.40-22.00/ Donderdag en Vrijdag 20.00-22.30.
Openingstijden: kantine: Een half uur voor en na de sluitingstijd van de schietbaan.
Sinds 1 augustus 2020 kan er alleen geschoten worden als er een afspraak is gemaakt via de baanplanner. Dit kan via een toegang op de website
De kerst schietwedstrijd 13 december 2020 gaat i.v.m. corona niet door!!!!!!

S.V.Hedel is gesloten in 2021 op de volgende dagen:
Oudjaar 2020 31 december
Nieuwjaar vrijdag 1 januari
Carnaval 14-15 februari
Pasen 4-5 april    Paas en kerst schietwedstrijden worden ivm Corona op nader tijdstip bepaalt
Moederdag 9 mei
Hemelvaart 13 mei
Pinksteren 23-24 mei
Vaderdag 20 juni
Vakantie Dinsdag 29 juni tot en met 1 september in deze periode is de schietbaan op vrijdag avond geopend, vanaf donderdag 2 september zijn er weer de normale openingstijden.
Paardenmarkt 8 november
Sinterklaas 5 december
Vrijdag 24 december en zondag 2e Kerstdag 26 december
Vrijdag 31 december

Contributie 2021 bedraagt    € 165.-  ivm. kosten van erfpachtrecht is de contributie met € 15 verhoogd!
Contributie tot 16 jaar              €  30.-
Contributie 16-18 jaar               € 125.-
Bent u elders hoofdlid KNSA   € 130.-
Betalingen onder vermelding van uw KNSA nummer 
Het bedrag moet voor 1 december 2020  bij de vereniging zijn ontvangen!!!    
S.N.S. regio bank NL70 RBRB 096.47.89.388.
Contributie betalingen kunnen ook contant bij de vereniging betaald worden.
Uitschrijvingen moeten voor 1 december bij het secretariaat bekend zijn.  Bij te laat afmelden worden de kosten voor het jaar 2020 aan u doorberekend.         
Opnieuw inschrijven kost € 85.- extra

Schietwedstrijden : Uw 5 verplichte schietwedstrijden moeten voor u als (aankomend) verlofhouder
voor 1 december geschoten zijn.
De wedstrijden moeten in dezelfde discipline geschoten worden.
Klein en groot kaliber pistool / revolver 25 meter . Klein en groot kaliber geweer 100 meter

Als u niet voldoet als verlofhouder om de 5 verplichte wedstrijden per kalenderjaar te schieten, wordt dit gemeld bij de afdeling bijzondere wetten in uw regio, wat een intrekking van het verlof tot voorhanden van een vuurwapen ten gevolge heeft.
Schiet u de wedstrijden bij een andere gecertificeerde vereniging dan moet u voor 1 december hiervan een verklaring afgeven bij het bestuur van S.V.Hedel

Wilt u uw email adres aan ons doen toekomen met vermelding van naam en KNSA nummer.
Email bestuur@schietvereniginghedel.nl
internet site www.svhedel.nl

Postadres Karperlaan 6 5321 XB Hedel.

Met vriendelijke groet bestuur en vrijwilligers S.V.Hedel.