Schiet Sportvereniging Hedel.

Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 15 dagen de diagnose corona gehad?
Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 48 uur last gehad van koorts, hoesten, verkoudheid, kortademigheid of benauwdheidklachten, dan heeft u GEEN toegang tot de accommodatie van S.V.Hedel.
Voor binnenkomst moeten de handen worden gereinigd met desinfecterende handgel.

Wij werken met een banenplanner, voor meer info klik hier.
Na 1 september 2021 vallen de banen 1, 2 en 3 buiten de baanplanner.
Deze blijft wel gehandhaafd voor de banen 4.
Voor gebruik van de banenplanner moet eerst een account worden aanmaken en ongeveer 3 dagen later kunt u maximaal 2 afspraken in het voren plannen, niet op dezelfde dag!

Schutters die met verenigingswapens schieten, doen dit met handschoenen aan.
Zelf voor handschoenen zorgen!!
Zelf gehoorbescherming meenemen! 
Ook dient u nog steeds de 1,5 meter afstand tot elkaar in acht te nemen.

Vanaf 1 juli jl is onze locatie rookvrij.

Verslag digitale ledenvergadering 2021.