Graag vragen we uw medewerking bij een onderzoek van de Algemene Rekenkamer.

In 2015 deed de Inspectie Justitie en Veiligheid onderzoek naar de uitvoering van de “Wet Wapens en Munitie”.
De Algemene Rekenkamer doet onderzoek wat er na de publicatie van dit inspectierapport is veranderd voor aanvragers van een wapenverlof.

Deze enquête gaat over uw ervaringen met het aanvragen en/of verlengen van een wapenverlof in de afgelopen 5 jaar. De vragenlijst start met enkele algemene vragen.
Daarna vragen we naar uw ervaring met de eerste aanvraag en het verlengen van het wapenverlof. We vragen u steeds wat u zich daarvan herinnert en wat u ervan vond.
Hierbij treft u de link aan naar de enquête:
https://fmru.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_cN3ZSHhkKEYmXeC

Wij danken u bij voorbaat hartelijk voor uw medewerking!
Mede namens de Algemene Rekenkamer, Rob Willems